[:en]Epatex 1[:]

EPATEX 6

Tomatex Otrokovice, a.s přichází s novinkou do rodiny disipativních materiálů určených pro ochranu před elektrostatickými jevy.

Dodavatelé pro automobilový nebo elektrotechnický trh, ale i mnoho dalších podobných segmentů, se zaměřují na vývoj nových výrobků s vyšší kvalitou. Lepší kvalita a vyšší spolehlivost ovšem těsně souvisí se skladováním a transportem takových komponentů. O rostoucím tlaku na dodržování požadavků norem ČSN EN 61340 není pochyb a schéma popisu chráněného prostoru EPA, kde lze s přijatelným rizikem pracovat se součástkami citlivými na elektrostatický výboj nebo jiné poškození, se stává rychle nutnou součástí firemních předpisů.

Tyto skutečnosti byly hlavním důvodem, aby společnost Tomatex Otrokovice vyvinula nový disipativní obalový materiál splňující nejpřísnější hlediska rezistence jako relevantního požadavku pro materiál na obaly s touto vlastností.

Materiál s názvem EPATEX  v sobě kombinuje požadavek na disipativitu spolu se senzitivitou povrchové vrstvy, měkkostí díky polyuretanové pěně a pevností výsledného sendviče díky nosné polyesterové tkanině. Celý sendvič je pak doplněn ve vnitřních vrstvách i protiprachovou fólií. To vše s líbivým designem vrchní mikro-polyesterové vrstvy kombinované v obou směrech uhlíkovým vláknem a s permanentní vlastností odporu laminátu  o  hodnotě  4×10Ω.