[:en]leather lamination[:cs]laminace usní[:]

Nový, moderní stroj v naší firmě.

Nejnovějším technologickým vybavením v naší firmě je laminovací stroj RPS – E2 1000 Leder od firmy Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH v Německu.

Nové technologické zařízení poskytuje citlivé řešení pro aplikace při slepování především přírodních usní. Tento systém řeší s ohledem na citlivý přírodní materiál, jakým useň bezesporu je, inteligentní nastavení potřebných teplot a zároveň její řízení a regulaci.

Teplotní zóna stroje je optimalizována tak, aby useň a její povrchová vrstva byla jen minimálně prohřívána s ohledem na její ochranu. Laminovací válce mají precizní nastavení přítlačné mezery , které je tak nutné při  používání nových pěnových a 3D osnovních materiálů. Tím tyto válce významně omezují silné stláčení a případné poškození těchto materiálů.

Nová, optimalizovaná topná tělesa s vysokou tepelnou kapacitou a otěru-odolnou povrchovou vrstvou snižují spotřebu proudu z původních 250 kW na 18,5kW. Dalším obrovským přínosem tohoto stroje oproti starší verzi je skutečnost, že již není nutno dodatečné použití chladicího agregátu, který odváděl přebytečné nevyužité teplo a spotřebovával tak další elektrickou energii na ochlazení laminovacího stroje! Sledování technologického pokroku se zcela jistě vyplatí a nemalé prostředky vložené do pořízení tohoto stroje se brzy naší společnosti vrátí.