Laboratoř

Interní laboratoř společnosti TOMATEX Otrokovice, a.s.

zajišťuje zkoušení mechanicko – fyzikálních vlastností textilních, PVC, usňových materiálů a jejich zušlechtěných modifikací. Testování je prováděno v rozsahu měření tloušťky, plošné hmotnosti, soudržnosti vrstev, pevnosti, tažnosti, šířky, statického protažení, trvalého protažení a měření barevnosti. Laboratoř zajišťuje v řízených podmínkách provedení zkoušek pro interní potřebu společnosti bez akreditace metod měření a komerčního využití.

Galerie