Šití a kašírování interiérových dílů

Ve stříkacích komorách potom nanášíme lepidlo jak na tyto ušité dílce, tak na příslušné plastové nosiče. Po zaschnutí a následné aktivaci lepidla ušité dílce ručně nebo strojně na tyto nosiče kašírujeme, dokončovací operace se dělají ručně. Hotové interiérové díly procházejí výstupní kontrolou a podle předpisu se balí k expedici. Na přání zákazníka je možné dělat i jen některé vybrané dílčí operace a dodávat polotovary v různém stavu rozpracovanosti.

Sešívání jednotlivých dílů a jejich dekorativní prošívání provádíme na různých typech šicích strojů převážně značky PFAFF.