EU dotace

  • [:en]mpo[:]

V naší společnosti byly prozatím realizovány tyto projekty s podporou z dotačních fondů z EU:

 

Inovace výrobního procesu a výrobků ve společnosti TOMATEX Otrokovice, a.s.

Využití možnosti čerpání dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Dotační prostředky byly použity na nákup nového řezacího plotru ZÜND D3 2XL-3200 včetně příslušenství. Nové zařízení by mělo přispět k větší efektivnosti výroby zejména výrazným zlepšením kvality a přesnosti výrobků a výtěžnosti vstupních materiálů.

Opatření ke zvýšení energetické účinnosti ve společnosti TOMATEX Otrokovice, a.s.

Využití možnosti čerpání dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Dotační prostředky byly použity na nákup nového vícevrtvého řezacího plotru Bullmer Procut D 8001 včetně příslušenství a výměny osvětlení v části výrobního prostoru. Tato opatření povedou k úspoře elektrické energie ve výrobním procesu společnosti a snížení vlivu na životní prostředí

Galerie