Laboratoř

  • [:en]tuv-sud Tomatex[:]

Interní laboratoř společnosti TOMATEX Otrokovice, a.s.

zajišťuje zkoušení mechanicko – fyzikálních vlastností textilních, PVC, usňových materiálů a jejich zušlechtěných modifikací. Testování je prováděno v rozsahu měření tloušťky, plošné hmotnosti, soudržnosti vrstev, pevnosti, tažnosti, šířky, statického protažení, trvalého protažení a měření barevnosti. Laboratoř zajišťuje v řízených podmínkách provedení zkoušek pro interní potřebu společnosti bez akreditace metod měření a komerčního využití.

Novinky:

Pro zvýšení kapacity testování mechanicko – fyzikálních vlastností laminátů bylo pořízeno zařízení TIRA Test 28025.

V přípravě je pořízení optického zařízení pro zlepšení monitorování geometrie řezaných dílů na toto zařízení TOMATEX Otrokovice, a.s. podal žádost o dotaci.