O nás

Sídlo Tomatex

O nás

Člen skupiny CIDEM Holding

Zabýváme se výrobou interiérových dílů pro automobilový průmysl a zpracováním textilních materiálů a usní.

Jsme firma navazující na baťovské tradice, jsme inovativní a operativní, využíváme nejnovější strojní zařízení i technologie pro dosažení co nejlepší kvality našich produktů a služeb. Vedle výroby textilních materiálů a jejich zpracování a zušlechťování pro různá technická použití jsme v současné době zaměření především na výrobu interiérových dílů pro automobilový průmysl.

TOMATEX Otrokovice, a.s. je firma s téměř stoletou tradicí výroby textilních materiálů. První výrobu především pro obuvnický průmysl zahájila v Baťově (dnešních Otrokovicích) firma Baťa, po znárodnění výroba pokračovala pod značkou Svit a v roce 1993 došlo privatizací k založení společnosti Tomatex, s.r.o.

V roce 1994 byla výroba rozšířena i na materiály pro automobilový průmysl, roku 1999 byla firma transformována na akciovou společnost. V současné době ve firmě pracuje okolo 300 zaměstnanců, roční obrat firmy je přibližně 21 mil. EUR.

Výrobní program zahrnuje zušlechtění a finalizaci textilních materiálů, koženek a přírodních usní. Tvoří uzavřený výrobní cyklus, který umožňuje jak vysokou operativnost z hlediska komplexní dodávky materiálů od jednoho dodavatele, tak i vysokou flexibilitu nutnou pro rychlou výrobkovou inovaci a vytváření materiálů „na míru” dle požadavku zákazníka. V případě potřeby je vlastní výroba doplňována externě s cílem maximálně uspokojit přání našich odběratelů.

Aktuálně je přibližně 95 % produkce směřováno do oblasti automotive, zbývajících 5 % tvoří textilní materiály pro obuvnické, galanterní, sportovní, zdravotnické a jiné technické účely.

Kvalita je představována vysokou a trvalou úrovní všech našich procesů, výrobků i služeb a je podpořena zavedenými systémy jakosti IATF 16949 a ISO 14 001. Certifikáty vydala společnost TÜV GmbH.

27
let na trhu
250
zaměstnanců
95 %
výroba pro automotive
21 mil.€
roční obrat

Certifikáty

Značka TOMATEX je symbolem flexibility a kvality.

Kvalita je představována vysokou a trvalou úrovní všech našich procesů, výrobků i služeb a je podpořena zavedenými systémy jakosti.

[:en]magna_transparent[:]
[:en]kasai[:]
[:en]grupo_antolin[:]
[:en]lear_corporation[:]
[:en]gumotex[:]
[:en]SMR[:]
[:en]jifeng_interior[:]
[:en]atek[:]

Ke stažení

Není-li mezi firmou TOMATEX Otrokovice a.s. a dodavatelem dohodnuto jinak, platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice, a.s. vystupuje jako odběratel, připojené Všeobecné nákupní podmínky. V případě, že kupní smlouva mezi odběratelem a dodavatelem nestanoví jiné výslovně uvedené ustanovení, má se za to, že se řídí obsahem těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny výrobky a služby dodávané dodavatelem. Kupní smlouvou se rozumí písemně uzavřená smlouva nebo závazná objednávka odběratele, která je učiněna písemnou či elektronickou formou a která je akceptována dodavatelem. Smlouva, resp. objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, zejména identifikaci dodavatele a odběratele (IČ, sídlo, místo podnikání, oprávněná osoba), druh, cenu, množství požadovaného zboží, dodací lhůtu zboží a případně další dodací podmínky, mají-li se lišit od těchto podmínek.Specifické požadavky pro konkrétní výrobky resp. projekt jsou podrobně uvedeny v dokumentu „Dohoda o kvalitě“, který je pro dodavatele závazný včetně všech příloh a doplňků.