Jsme zelená firma

ZPRACOVÁNÍ VZNIKAJÍCÍHO ODPADU

Řezací zařízení ve firmě Tomatex Otrokovice,a.s , používaná při dělení materiálů nutných pro čalounění dílů v interiéru automobilů je třeba brát jako technologii produkující odpad. V případě syntetických materiálů nebo textilu používaného pro čalounění se v závislosti na šířce vstupního materiálu a velikosti vyřezávaných dílů se může jednat o 30 % odpadu z plochy.

U přírodní usně hojně využívané v interiéru automobilů se pak v závislosti na její kvalitě, tedy vadách líce , na požadavcích zákazníka a samozřejmě také na velikosti jednotlivých dílů může jednat až o 60 procent odpadu!

Úplně špatným řešení je pak skládka takového odpadu. V případě plastu se pochopitelně bavíme o nevyužití materiálu a energie vložené do tohoto polymeru-koženky, v případě přírodní usně pak musíme jít ještě dále a uvažovat i biologický odpad vzniklý na začátku výroby usní a na skládkách pak produkující kysličník uhličitý a metan, tedy plyny rozhodujícím měrou přispívající ke skleníkovému efektu.

Pokud se s takovým odpadem naloží účelněji, a zde mám na mysli především lepší využití plochy přírodních usní, pak se může vznikající množství odpadu na vyřezávacím stroji významně snížit.

Tomatex Otrokovice se proto jako člen skupiny CIDEM Holding – zelené firmy, rozhodl část své aktivity věnovat i zlepšení hospodaření s tímto usňovým odpadem. Inteligentní program řezacích strojů švýcarské firmy ZÜND při polohování usně rozhodne dále o následném využíti pro původní účel již nevhodné  usně. Plocha, která nemůže být použita pro našeho hlavního zákazníka je pak vyřezána na formáty vhodné pro následnou výrobu užitných předmětů jako podložky pro skleničky, plánovací kalendáře a po následné laminaci s korkem nebo pryží pak i jako podložky pod myš nebo další užitné předměty.

RECYKLACE ELEKTROODPADU

Elektroodpadem se stávají vysloužilé elektrospotřebiče. Mezi tyto zařízení se řadí všechna zařízení, která fungují na elektrický proud nebo na baterie.

Elektrospotřebiče obsahují mnohé nebezpečné látky jako je rtuť, olovo, kadmium ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů jako železo, hliník, měď a mnoho druhů vzácných kovů.

Právě proto naše firma zřídila sběrný box na elektroodpad a baterie. Jednoduše nepotřebný elektrospotřebič vhoďte do sběrného boxu, který je umístěn v naší firmě na budově 48.

Elektrospotřebiče, které odevzdáte do sběrného boxu, budou odvezeny na zpracování do specializovaných zpracovatelských společností. Zde jsou rozebrány na recyklační lince. Velká pozornost je věnována oddělení nebezpečných složek. Dále se pak oddělí druhotné suroviny.

 

VYUŽITÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Tomatex Otrokovice,a.s. – člen skupin

V polovině roku 2012 investovala společnost CIDEM Hranice, a.s. do nákupu fotovoltaické elektrárny FVE 6 s.r.o., která se nachází v blízkosti města Bystřice pod Hostýnem. Poloha města je výhodným místem pro vysoký počet slunečních dní. Zařízení na výrobu elektřiny ze slunečního záření má celkový instalovaný výkon panelů 1,795 MWp. Nová fotovoltaická elektrárna se rozkládá na ploše téměř čtyř hektarů a sestává se z 8.160 kusů polykrystalických panelů LG Solar. Díky této fotovoltaické elektrárně je možné vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji.

ÚSPORY VODY – ŠETŘENÍ ZAČÍNÁ UŽ DOMA.

1. Lázeň vyměňte za sprchu

Věděli jste, že je mnohem ekologičtější použít 5ti minutovou sprchu, než zbytečně napouštět několik litrů vody do vany? Při samotném napouštění průměrné vany spotřebujete až 150 litrů, zatímco při sprchování jen něco kolem 50-60 litrů. A přitom efekt je stejný. Pokud chcete ušetřit své peníze co nejvíce, doporučujeme nainstalovat sprchové hlavice Šetření vody není jen jediná výhoda sprchování. Pokud vyměníte vanu za sprchu snížíte i poplatky za elektřinu či plyn.

2. Nenechávejte vodu zbytečně téct

Ani nevíte, kolik vody zbytečně vypustíte do kanálu, pokud necháte vodu puštěnou při čištění zubů nebo mydlení rukou. Už malé děti učíme, že zuby by se měly mýt minimálně 3 minuty. Avšak pokud necháváte celou dobu zapnutou vodu, zbytečně přijdete až o 12-15 litrů. Ročně tak díky takovému zlozvyku můžete přijít až o tisíce korun, které by se v domácnosti daly jinde použít. Zkuste proto příště vodu preventivně vypínat a pouštět ji jen při oplachování, nebo si předem nachystejte skleničku určený na vyplachování úst. Stejně to zkuste i při sprchování.

3. Pračku zapínejte až když je plná

Na šetření vody můžete myslet už při výběru samotného spotřebiče. Dnes už najdete velké množství praček, které nabízejí ekologické programy. Doporučujeme vám pračku plnit co nejvíce, ušetřete tak za vodu i energie.

4. Pořiďte si šetrné splachovací zařízení

Jde o zařízení, které slouží k šetrnému splachování vaší toalety. Toto zařízení kontroluje množství vody, kterou splachujete. Představte si, že zatímco při klasické toaletě, bez speciálních filtrů utratíte až 7 litrů, při jednom spláchnutí. S tímto zařízením klesne vaše spotřeba vody až o 50 %.

5. Zkuste si pořídit myčku.

Dnešní myčky představují ekologičtější variantu, jako je klasické mytí špinavého nádobí ve dřezu. Nejlepší je zapínat myčku vždy až po jejím úplném naplnění, aby i ve vaší domácnosti docházelo ke zvýšenému šetření vody. Dnes už stejně jako při pračkách, tak i při myčkách nádobí najdeme velké množství různých druhů s různými typy ekologických programů. Průměrná myčka spotřebuje při jednom mycím cyklu jen 10 litrů vody.

6. Odstátou vodu nevylévejte

Pokud vám zůstala, ať už ve vaší konvici nebo v hrnci převařená, vychladlé čistá voda, nemusíte ji vylévat. Stejně nemusíte vyhazovat či vylévat balenou minerální nebo stolní vodu, kterou jste během vaší procházky či výletu nestihli vypít. Takovou vodou můžete bez problémů zalít vaše pokojové a květiny, nebo můžete opláchnout špinavý a zaschlý nádobí či kuchyňský dřez.

7. Nainstalujte si na vodovodní kohoutek zařízení jménem perlátor

Jde o zajišťování souvislého proudu vody, aniž byste museli čekat. Jejich úloha je snížit spotřebu vody prostřednictvím vytvoření silného proudu vody s nízkým průtokem. Navíc, díky systému kovových sítěk, z nichž se skládají, mají i mechanickou funkci, díky čemuž odstraňují nečistoty. Zařízení má za úkol vytvářet silnější proud vody, který má zároveň nižší průtok, tedy se dá říci, že spotřeba vody klesla, ale efekt má stále stejný.

8. Šetřete vodu i při rozmrazování potravin

Pokud i vy jste zvyklí na rychlé rozmrazení masa či jiného druhu potravin, prostřednictvím puštění silného proudu vody,vyzkoušejte to jinak. Danou potravinu, kterou chcete rozmrazit, zkuste vytáhnout už v noci a nechat ji postupně povolit od ledu.

9. Využívejte dešťovou vodu

Jde o jeden z nejvýhodnějších a nejjednodušších způsobů, jak ušetřit v své domácnosti vodu. Stačí si pořídit nějakou větší nádrž na vodu, do které bude voda odtékat, tu umístíme přímo pod okap. V domácnostech si taková voda najde všestranné použití. Například s ní můžete umýt auto,zalévat rostliny a podobně.

Vzorce jednání lidské populace dovedly vlády jednotlivých států k uznání vlivu člověka na biosféru a ekosystémy Země. Pomozme každý dle svého vlivu s hlavním cílem udržitelného rozvoje, zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě.