GDPR

Správcem osobních údajů je společnost TOMATEX Otrokovice, a.s., IČ: 255 82 232, se sídlem Otrokovice, třída Tomáše Bati 1678, PSČ 765 02, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3040 (dále jako „správce“).

Při vyplnění tohoto formuláře, dojde k odeslání Vašich osobních údajů správci, čímž bude docházet ke zpracování osobních údajů správcem, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Osobními údaji, které bude správce zpracovávat, jsou Vaše jméno, email a telefon, tedy údaje které vyplníte do tohoto formuláře.

Právním základem zpracování osobních údajů je, že tyto údaje potřebujeme, abychom Vám mohli odpovědět na Vaši zprávu, kterou nám tímto formulářem zasíláte.

Osobní údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu, dokud nevyřešíme Vaši zprávu a 30 dnů poté. V případě obchodních partnerů budeme zpracovávat osobní údaje po dobu poskytování našich služeb či plnění vzájemné smlouvy a poté po dobu 2 let.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, požádat o výmaz a další práva stanovená v GDPR.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se ochrany Vašich osobních údajů, za účelem využití Vašeho práva nebo Vaší žádosti, můžete správce kontaktovat na emailu skarka@tomatex.cz.