Investujeme do ekologie – adiabatické chlazení

V roce 2021 jsme investovali do nové ekologické technologie adiabatického chlazení pro zlepšení pracovních podmínek našich zaměstnanců ve výrobě a pořídili jsme Adiabatické evaporizéry.

Projekt realizovala společnost FAIRTECO Holding SE.

A jak to funguje:

Při průchodu teplého venkovního vzduchu vodním výparníkem dochází k výměně energie mezi proudícím vzduchem a vodou a tím je dosaženo výrazného snížení teploty vzduchu. Přiváděný vzduch je ochlazován velkým množstvím tepelné energie potřebné k odpaření vody přijímané z proudu vzduchu, nikoli studenou vodou.

Čím je venkovní vzduch teplejší a sušší, tím efektivněji dochází k přirozenému zvyšování ochlazovacího účinku. To platí jak z hlediska ročních období, tak i průběhu dne. Pokud má venkovní vzduch teplotu vyšší než 30 °C, lze jej účinně ochladit o min. 7 °C. Adiabatické chlazení je 4x – 7x hospodárnější než běžná klimatizace, a to při nižších investičních nákladech.

Adiabatické evaporizéry v letním provozu přivádějí čerstvý venkovní vzduch skrze střechu/světlíky. Vzduch přitom čistí, zvlhčují a ochlazují min. o 7°C. V zimním provozu jsou buď zcela odstaveny, nebo fungují jako prostý přívod venkovního vzduchu bez ochlazování.

Informace z webu https://fairair.cz/